ЗГОДА НА ОБРОБКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ДОСТУП ДО КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ

Я (далі - Користувач Сайту), користувач сайту mistercredit.online без обмеження рівнів ієрархії, а також у мобільних додатках ресурсу (разом далі – «Сайт»), заповнюючи форми, добавляючи документи та іншу інформацію щодо себе на Сайті, з метою отримання інформац ії з підбору найбільш вигідних умов, кредиту, кредитних карт та/або мікропозик на території України, у томі числі і на умовах фінансового кредиту, та проставляючи відповідну відмітку/натискаючи клавішу, що виражає надання цієї згоди на Сайті, надаю Сайту свою однозначну, беззастережну і необмежену згоду на:


1.1. Обробку персональних даних у тому числі, на їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення та зміну), використання, розповсюдження, передачу, знеособлення, блокування та знищення будь-якої інформації, що стосується мене, зокрема, але не виключно, інформації щодо: прізвище, ім’я, по батькові, ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків), дані паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), стать, дата, місце і рік народження, громадянство, місце реєстрації та місце фактичного проживання, відомості про освіту, відомості про сімейний, соціальний, майновий стан, інформація про звички, інтереси, задоволеність чи незадоволеність наданими послугами, унікальний номер запису в демографічному реєстрі, фотографії документу, що посвідчує особу, фотографії та/або відео- запису особи (в тому числі, але не виключно з документом, що посвідчує особу), громадянства, місця знаходження, професії, займаної посади, найменування та реквізитів роботодавця або навчального закладу, доходів, адреси електронної пошти, номери контактних телефонів, голосових записів, дані банківської карти, інформація про кредитні та інші зобов’язання, інформація про послуги, що надаються, інформація про виконання або невиконання договірних зобов’язань, інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та інших відкритих джерел інформації, інформація, отримана зі списків санкцій, інформація, щодо наявності або відсутності статусу політично значимої особи, дані щодо державної реєстрації фізичною особою-підприємцем, дані щодо провадження незалежної професійної діяльності, інформація, отримана в ході комплексної перевірки ділових зв'язків, грошових потоків, достовірність наданої особою інформації, інформації в соціальних мережах та з відкритих джерел, інформація, отримана за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації BankID Національного банку України шляхом передавання персональних даних Товариству, інформація, пов’язана з проведення конкурсів, розіграшів, промо-акцій, в тому числі оголошення переможців і вручення призів переможцям (далі – «Персональні дані»).


1.2. Доступ Сайту до моєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та розповсюдження через бюро кредитних історій інформації про мене (в тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах публічного використання) у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».


1.3. Метою обробки Сайтом Персональних даних Користувача сайту є:

 • аналіз наданих Користувачем Сайтом даних для прийняття рішення щодо формування оптимальної пропозиції від фінансових організацій;
 • виконання Сайтом вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, або фінансування тероризму", та інших нормативно-правових актів України стосовно необхідності ідентифікації клієнтів
 • пропонування повного переліку послуг фінансових організацій;
 • інформування Користувача Сайту про діючі умови, програми лояльності, бонуси, промокоди, нові пропозиції фінансових організацій, акції, спеціальні пропозиції;
 • надання фінансової інформації;
 • передача персональних даних Користвача Сайту в бюро кредитних історій для доступу формування кредитної історії;
 • інша мета, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних».


1.4. На виконання поставленої мети, надаю свою згоду на:


 • Передачу, поширення та надання своїх даних органам державної влади та їх структурним підрозділам, банкам та небанківським фінансовим установам, компаніям що надають аутсорсингові послуги, факторинговим компаніям (у зв’язку із відступленням права вимоги або укладенням договору купівлі-продажу прав вимоги за договорами позики, інших договорів), усім бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України (в тому числі, але не обмежуючись, ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, Печерський район, вул. Грушевського, будинок 1-Д), ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій» (місцезнаходження юридичної особи: 03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, б. 65, оф. 306), ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (місцезнаходження юридичної особи: 02002, м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11) (далі – «Бюро кредитних історій») та іншим установам, організаціям, юридичним та фізичним особам;
 • Транскордонну передачу персональних даних за винятком держав, що не забезпечують належний захист прав суб'єктів персональних даних;
 • Здійснення запитів з використанням Персональних даних до Бюро кредитних історій, сервісів дистанційної верифікації та інших сервісів, що у порядку, передбаченому законодавством України, надають інформацію про мене та отримання додаткових даних щодо мене з наступною обробкою таких даних;
 • Обробку телекомунікаційних даних Користувача сайту, отриманих під час користування Сайтом, що включають: файли cookie, IP- адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів технічних пристроїв Користувача Сайту та іншу технічну інформацію;
 • Обробку та передачу Сайту операторами мобільного зв’язку телекомунікаційних даних, зібраних стосовно номерів телефонів, вказаних Користувачем Сайту при заповненні форм на Сайті та/або отриманих Сайтом від третіх осіб (в тому числі, але не виключно, банків, установ, що забезпечують переказ коштів, Бюро кредитних історій);
 • Фіксацію телефонних розмов, їх обробку та подальше зберігання.


1.5. Підтверджую, що здійснення дій, зазначених у п.п. 1.3.-1.4. цієї Згоди не потребує додаткового інформування мене.


2. Підтверджую, що маю законне право на надання усіх без виключення даних, зазначених мною при реєстрації, заповненні форм, наданні документів та іншої інформації на Сайті та переданих Сайту.


3. Я погоджуюсь на використання Сайтом з метою комунікації зі мною контактних даних, що були зазначені мною на Сайті та/або окремо повідомлені мною у будь-який спосіб та/або отримані Позикодавцем від третіх осіб (в тому числі, але не виключно, банків, установ, що забезпечують переказ коштів, Бюро кредитних історій) та/або законно отримані Сайтом з інших джерел. Така комунікація може здійснюватися поштовим зв’язком, електронною поштою, телефонним зв’язком, спеціальними засобами програмного забезпечення, які пов’язані з телефонними номерами (Viber, WhatsApp та інше), засобами зв’язку у соціальних мережах (Facebookта інше) та іншими електронними засобами зв’язку.


4. Згода надається на строк, необхідний для досягнення мети обробки Персональних даних, але у будь-якому випадку на строк не менше ніж 5 (п’ять) років з дати завершення договірних та або переддоговірних відносин між мною та Сайтом (п. 18 розділу 2 статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).


5. Здійснюючи реєстрацію, заповнюючи форми, надаючи документи та іншу інформацію щодо себе на Сайті, підтверджую, що я:


- повідомлений про володільця персональних даних;

- про склад та зміст зібраних Сайтом моїх Персональних даних;

 • про включення моїх Персональних даних до відповідної бази персональних даних Сайту;
 • про свої права, передбачені законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
 • про мету збору Персональних даних та третіх осіб, яким передаються Персональні дані;
 • засвідчую, що склад та зміст Персональних даних в повній мірі є відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної цією Згодою мети їх обробки. 


6. Я обізнаний та ознайомлений із тим, що Сайт забезпечує належний захист моїх Персональних даних у спосіб, визначений чинним законодавством України. Захист Персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному доступу чи знищенню Персональних даних.


7. Я обізнаний та ознайомлений із тим, що Сайт веде облік операцій, пов’язаних з обробкою Персональних даних Користувача Сайту та доступом до них відповідно до вимог законодавства.


8. Я обізнаний та ознайомлений із Порядком обробки і захисту персональних даних на Сайті

mistercredit.online