Договір публічної оферти підбору кредиту та/або мікропозики

Цей Договір публічної оферти (далі – «Оферта»), що регулює правила пошуку та підбору послуг Кредитування через Сайт mistercredit.online (далі - «Сайт»), укладено між сайтом mistercredit.online (далі – «Адміністрація Сайту») та особою, яка користується послугами та функціоналом Сайту (далі - «Користувач Сайту»). 


Дана Оферта застосовується до усіх питань, пов’язаних із пошуку та підбору Послуг кредитування та застосовується разом із Правилами користування інтернет-ресурсом mistercredit.online, що доступні за посиланням: mistercredit.online/terms (далі – «Угода»). 


Ця Оферта регламентує основні аспекти надання послуг пошуку та підбору кредиту та/або мікропозики, що надаються Постачальниками Послуг кредитування (Фінансовими установами, Кредитодавцями), засобами технічних можливостей Сайту mistercredit.online


1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ: 


1.1. Оферта, додатково до термінології, що зазначена в Угоді, передбачає наступні терміни: 


Користувач Сайту –будь-яка особа, яка здійснює доступ до Сайту mistercredit.online


Адміністрація Сайту – працівники Компанії, уповноважені здійснювати адміністрування сайту mistercredit.online, що розміщений на веб-сайті mistercredit.online


Послуга кредитування – продукт Кредитодавця, який передбачає надання кредиту згідно умов, передбачених відповідним Електронним договором в залежності від обраного клієнтом різновиду кредитного продукту.


Постачальник Послуги кредитування – фінансова компанія або інша організація, що належним чином зареєстрована на території України та має діючу ліцензію на надання відповідних Послуг, розміщених на Сайті. 


Оферта – дана угода між Користувачем Сайту та Адміністрацією Сайту, яка включає умови та правила користування сервісом mistercredit.online


Прийняття (Акцепт) Оферти – повна і беззастережна згода з умовами Оферти та прийняття (акцепт) Оферти Користувачем Сайту для можливості використання всіх функцій Сайту з метою пошуку та підбору, Послуг кредитування, що надаються постачальниками Послуги кредитування. 


Прийняттям (акцептом) оферти є використання Користувачем Сайту функцій Сайту. 


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 


2.1. Адміністрація Сайту, на підставі запиту Користувача Сайту, надає послуги пошуку та підбору Послуг кредитування, що надаються Постачальниками Послуги кредитування з метою подальшого оформлення Користувачем Сайту Послуги кредитування на сайті Постачальника Послуги кредитування. 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ 


Предметом Оферти є суспільні відносини щодо надання Користувачу Сайту послуг пошуку та підбору Послуг кредитування. 


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 


4.1. Користувачу Сайту надається право: ознайомитися з пропозиціями Постачальників Послуги кредитування, що надають Постачальники Послуги кредитування. 


4.2. Користувач Сайту несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої інформації, а також її відповідність законодавству України. 


Адміністрація не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачем Сайту при оформленні кредитних договорів. Внесення актуальної та достовірної інформації є відповідальністю Користувача Сайту. 


5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 


5.1. Адміністрація Сайту не є Постачальником Послуги кредитування і не виступає у якості співпостачальника разом з Постачальником Послуги кредитування та не бере участі в спорах між Користувачем Сайту та Постачальником Послуги кредитування. 


5.2. Адміністрація Сайту має право, в будь-який час, на свій особистий розсуд, змінювати або редагувати умови цієї Оферти без попередження про це Користувача Сайту. Подальше використання Сайту означає, що Користувач автоматично прийняв змінені умови Оферти. 


6. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ 


6.1. Договір набирає чинності з моменту його заключення (акцепту) і діє до моменту завершення користування послугами Сайту.